Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 10 สัปดาห์จาก RMIT Univerisity

 

RMIT University มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติมูลค่า 4,050 เหรียญ สำหรับการเรียน 10 สัปดาห์ ที่เข้าเรียนในปี 2017 นี้ จำนวน 10 ทุน

 

ผู้มีสิทธิ์รับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

- เป็นพลเมืองของประเทศไต้หวัน, ไทย, เกาหลี, ญี่ปุ่น, พม่า, มองโกเลีย หรือเวียดนาม

- สมัครเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร English for Academic Purposes program ที่ RMIT English Worldwide และเริ่มเรียนภายในปี 2017

- โดยต้องเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่แพคเกจเพื่อเข้าเรียนกับหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทกับ RMIT เท่านั้น

 

วันเปิด-ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2017

 

เงื่อนไขการรับทุน

- ทุนการศึกษาจะถูกหักลบจากค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

- หลักสูตรภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องแพกเกจกับหลักสูตรปริญญาที่เริ่มเรียนภายในเทอมการศึกษา 2017 เท่านั้น 

- โดยผู้ที่ได้รับทุนทาง RMIT จะติดต่อกลับไปเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้รับทุนจะไม่ถูกติดต่อกลับจาก RMIT 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง