Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 เหรียญสำหรับนักเรียนไทยที่เข้าเรียนประจำปี 2017 นี้

 

RMIT University มอบทุนการศึกษามูลค่า 5,000 เหรียญให้กับนักศึกษาไทยที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2017 นี้ โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมในเภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษาแรกของหลักสูตร จำนวน 2 ทุน

 

ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกทุน

- เป็นพลเมืองไทย สมัครเรียนจากประเทศไทย

- สมัครเรียนหลักสูตรดังต่อไปนี้กับทาง RMIT ในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2017:

  • Associate degree
  • Bachelor’s degree
  • Masters by Coursework

 

วันเปิด-ปิดรับสมัครทุน

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017

 

เงื่อนไขการรับทุน

- ทุนการศึกษานี้เฉพาะเริ่มเรียนในปี 2017 เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนไปใช้ในปีอื่นๆ ได้

- ผู้สมัครที่ได้รับจดหมายตอบรับแบบติดเงื่อนไขต้องได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขก่อนถึงจะสามารถมีสิทธิ์ได้ทุนนี้

- ผู้ที่ได้รับทุนนั้นจะถูกคัดจาก personal statement และผลการเรียน

- ผู้สมัครที่ได้ทุนจะได้รับการติดต่อกลับจาก RMIT เท่านั้น 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง