Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษามูลค่ากว่า $10,000 เหรียญสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและโทจาก UTS ประจำปี 2017

ทุนการศึกษามูลค่ากว่า $10,000 เหรียญสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและโทจาก UTS ประจำปี 2017 มีดังต่อไปนี้

 

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • Academic Excellence Awards – ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 เหรียญ มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัยในปี 2017 โดยทุนการศึกษาจะถูกหักออกจากค่าเล่าเรียนเป็นปีละ 5,000 เหรียญ
  • ผู้ได้รับทุนจะถูกคัดเลืกจากผลการเรียนดีเด่นโดยเทียบกับระบบการศึกษาระกับมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย
  • ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนกับ UTS จะได้รับการคัดเลือกรับทุนนี้ทุกคน

 

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

  • Academic Excellence Awards – ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 เหรียญ มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทกับทางมหาวิทยาลัยในปี 2017
  • ผู้ได้รับทุนจะถูกคัดเลืกจากผลการเรียนดีเด่น
  • ผู้สมัครที่สมัครเข้าเรียนกับ UTS จะได้รับการคัดเลือกรับทุนนี้ทุกคน

 

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง