Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2017 จาก The University of Western Australia

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2017 จาก The University of Western Australia

The University of Western Australia มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่สมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยภายในปี 2017

 

โดยมูลค่าทุนการศึกษาวัดจากผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ในระดับปริญญาตรี ดังนี้

ทุนการศึกษามูลค่า $3,000 มอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA 3.5

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 มอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA 3.7

ทุนการศึกษามูลค่า $7,000 มอบให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA 3.8

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง